Quy trình sản xuất chương trình truyền hình

 
Biên tập truyền hình, đạo diễn: Những người biên tập, đọa diễn có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và hình thành nên các chương trình truyền hình, họ sáng tác và d dựa theo một kịch bản đã có sẵn để chuyển thành một kịch bản truyền hình. Có thể hiểu kịch bản thể hiện chương tình bằng từ ngữ, hiện nay có hai loại kịch bản chính đó là. Kịch bản quay là một văn bản thể hiện một chương trình bằng từ ngữ giúp người quay có thể hiểu và thể hiện được ý tưởng của đạo diễn.  Kịch bản dựng là một văn bản thể hiện một chương trình bằng từ ngữ giúp người dựng khi xem kịch bản biết được nội dung từng cảnh, thời lượng của mỗi cảnh. Khâu duyệt kịch bản nhằm kiểm tra nội dung chương trình có phù hợp hay không, đã hay chưa, chất lượng chưa thì mới cho sản xuất để tránh sự lãng phí không đáng có.
Điều độ sản xuất: Kịch bản sau khi được duyệt và cho phép sản xuất thì cần bố trí các phương tiện sản xuất cho đến sắp xếp nhân lực sản xuất, bố trí địa điểm thực hiện chương trình, thời gian thực hiện (bao gồm các khâu tiền kỳ, hậu kỳ, phát sóng).
Sản xuất tiền kỳ, chương trình sẽ được tiến hành quay và ghi hình bằng thiết bị gọn nhẹ trên xe truyền hình lưu động, hay tại studio truyền hình theo ý tưởng và nội dung do biên tập viên hoặc đạo diễn chỉ đạo sau khi đã có biên tập, có kịch bản hoàn chỉnh. Cũng có thể ghi các chương trình truyền hình khai thác qua đường truyền vệ tinh, hay cáp quang… Kỹ thuật của chương trình (bao gồm hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, …) do các kỹ thuật viên chịu trách nhiệm. Sản phẩm của khâu tiền kỳ là băng hình gốc để sản xuất hậu kỳ, kèm theo băng là phiếu sản xuất tiền kỳ.
Trong trường hợp các chương trình truyền hình trực tiếp, tín hiệu được truyền tới phòng tổng khống chế để phát sóng.
Sản xuất hậu kỳ: Từ những công đoạn trên tiến hành dựng hình, khi dã hoàn chỉnh phần hình thì băng được đưa sang phòng tiếng để chỉnh, sau đó được đưa qua phòng hòa âm, Đi kèm theo băng thành phẩm là phiếu sản xuất hậu kỳ. Phiếu này là chứng chỉ chất lượng kỹ thuật của băng chương trình, là cơ sở để băng không phải OTK kỹ thuật. Có thể có sản xuất Hình hiệu chương trình.
 Hội đồng nghiệm thu sẽ duyệt và cho phép phát sóng hay không, ếu cân fphar sửa chữa băng được quay về bắt đầu từ khâu hậu kỳ video. Thực hiện phát sóng các băng chương trình đã đầy đủ thủ tục quyết định và thực hiện phát sóng trực tiếp các chương trình studio từ các địa điểm tiếp theo thông qua các đường truyền vệ tinh, cáp quang…
xem thêm: http://amaamedia.com/ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *